top of page

Verdi fra IT Driftsdata

Mangel på innsikt fra en bedrifts IT-driftsdata kan føre til feilprioriteringer og økonomiske tap. BRIVO har et ønske om å hjelpe bedrifter med å bygge et helhetlig bilde av de vitale tingene og gi innsikt fra IT-driftsdata til den bredere organisasjonen

En moderne utfordring

Technology Inc. er en virksomhet som selger varer i både butikker og på nett. Nettsalget går opp og ned, men en tydelig trend viser at et økende antall kunder forlater nettbutikken med fulle handlekurver uten å fullføre kjøpet. Beslutningstakerne i virksomheten er usikre på årsaken og er bekymret for konsekvensen dette vil få. En samtale med salgsavdelingen, markedsavdelingen og kundereiseavdelingen gir ikke noe klart svar. "Det kan være noe med grensesnittet som er uklart eller lite tiltalende?" undrer avdelingene. "Kanskje kostnadene for frakt er halmen som knuste kamelens rygg, noe som førte til at kundene ikke vil kjøpe noe likevel?" spør salgsavdelingen? Selskapet foretar en fullstendig grensesnittanalyse for å endre designet ved kassen og reduserer grensen for gratis frakt. Med det nye designet og mer gratis frakt oppdager de dessverre at den negative trenden vedvarer.

Det beslutningstakerne og de andre avdelingene i virksomheten ikke var klar over var at handlekurven og utsjekkingsnettstedet brukte over 20 sekunder på å laste for kunder som brukte et eldre mobilnett, på grunn av et dårlig optimalisert objekt på nettsiden. Et IT-overvåkingsverktøy som kjører i IT-avdelingen har plukket opp all nødvendig informasjon for å komme til denne konklusjonen, men dataene ble liggende i et knapt brukt system som ikke ble delt med noen utenfor IT-avdelingen. Verdien denne innsikten kunne gitt virksomheten er betydelig. De kunne ha spart massevis av tid og ressurser ved å ikke utforske urealistiske forutsetninger, og de kunne ha rettet opp feilen og stoppet den negative trenden.


Ut av siloene

Organisasjoner har i lang tid vært preget av å jobbe i siloer, der innsikten og kommunikasjonen som er nødvendig for å ta de riktige beslutningene ikke flyter godt nok mellom avdelingene. De siste årene har søkelyset derimot vært rettet mot å ikke jobbe i siloer, og mange virksomheter har gjort en god jobb med å få avdelinger til å snakke sammen. Mens det nå er god kommunikasjon mellom f.eks markedsavdelingen, salgsavdelingen og kundesenteret, er IT-driftssiden av virksomheten ofte fortsatt å operere i en silo. Dette selv om problemer på nettsiden, på produktet eller andre IT-eide prosesser kan ha stor innvirkning på bedriftstjenester og kunder.


IT-overvåkningsverktøy?

Mens virksomheter går gjennom den digitale transformasjonen, vil antallet brukere av bedriftsapplikasjoner og nettsider fortsette å øke, og hver bruker vil ha sin egen unike brukeropplevelse. Dagens verktøy for å måle brukeropplevelser er gode til å identifisere hvor en bruker faller av, men gir lite innsikt i hvorfor.

IT-overvåkingsverktøy samler informasjon om brukernes atferd og opplevelser ved bruk av nettsider eller andre applikasjoner, og måler ytelse, feilsituasjoner med mer i systemene selv. Disse verktøyene er utviklet for å sikre stabil IT-drift og informasjonen kan presenteres i dashboards eller rapporter designet for personer med betydelig teknisk ekspertise. IT er i dag en viktig del for produksjon og salg av produkter og tjenester i de fleste organisasjoner. Heldigvis har de fleste av disse organisasjonene begynt å bruke en eller annen form for IT-overvåkingsverktøy.


Revolusjonerende ny innsikt

Beslutningstakere ønsker å vite at valgene de tar i forhold til sine IT-løsninger gir verdi til virksomheten. De må også følge opp feilhendelser, gjøre forbedringer og forhindre at egne kunder og ansatte blir misfornøyde og/eller ikke kjøper produktene.

Vi i BRIVO har et ønske om å forene den operative IT-siden av virksomheter med beslutningstakerne. Ved å ta i bruk IT-overvåkingsverktøy og kombinere dem med andre kilder til data og innsikt, kan vi presentere virksomheter med et helhetlig bilde av selskapet deres. Dette vil føre til at virksomheter får ny innsikt i den faktiske brukeropplevelsen, som igjen gir nye strategiske fordeler for virksomheten.

Ved å inkludere data fra IT-overvåkingsverktøy vil vi kunne gi systemeiere bedre innsikt slik at de kan avdekke hvorfor brukere opplever problemer der de gjør, uavhengig av om årsaken er teknisk eller om det er dårlig brukbarhet. Vi vil kunne gi bedrifter mulighet til å fordype seg i hver brukers opplevelse når det er nødvendig.

Videre ønsker vi ikke bare å gi bedrifter tilgang til disse dataene, men å levere selve innsikten, oppfordringen til handlinger og spådommer om fremtidige hendelser. Dette kan vi oppnå ved å bruke analytiske metoder, maskinlæring og kunstig intelligens. Vi skal levere en forståelig kunstig intelligens, som ikke er ment å være en mystisk enhet som bare ekspertene skal forstå, noe alle i organisasjonen skal kunne forstå og stole på. Prosessen med å hente data, analysere dem og presentere løsninger bør automatiseres slik at virksomhetens effektivitet kan økes og kostnader spares. Ved å bruke historiske data forutses hva som mest sannsynlig kommer til å skje i nær fremtid slik at virksomheten får mulighet til å planlegge deretter.


Veien fremover

Det hypotetiske scenarioet som er beskrevet i begynnelsen av denne artikkelen er ikke unikt, og utfordringene man kan oppleve er mange. Løsningen presentert ovenfor er en idé vi kontinuerlig jobber med og utvikler videre. Vi er hele tiden åpne for samarbeid med potensielle partnere og bedrifter.

Ønsker du å benytte deg av mulighetene som finnes i IT-driftsdata og ønsker å diskutere muligheten for å utvikle prosjektet videre eller teste en pilot, ikke nøl med å ta kontakt.

Følg med på brivo.no for å høre mer om dette temaet, eller andre spennende muligheter i fremtiden.

bottom of page