Verdi fra IT-operasjonelle data

Mangel på innsikt fra bedrifters IT-operasjonelle data kan føre til feilprioriteringer og økonomiske tap. BRIVO har et ønske om å hjelpe bedrifter med å bygge et helhetlig bilde av bedriften og dra innsikt fra IT-operasjonelle data ut i organisasjonen

En moderne utfordring

Teknologi AS er en bedrift som selger varer i butikk og på nett. Salget på nett går opp og ned, men en tydelig trend viser at et økende antall kunder forlater nettbutikken med fulle handlekurver uten å fullføre handelen. Beslutningstagerne i bedriften er usikker på årsaken, og er urolig for konsekvensen dette vil ha. En samtale med salgsavdelingen, markedsavdelingen og kundereiseopplevelsen gir ikke noe klart svar. Det kan være noe med grensesnittet som er uklart, eller lite appellerende mener kunde- og markedsavdelingene. Kanskje beløpet på frakten er dråpen som bikker kunder over grensen slik at de ikke vil kjøpe likevel spør salgsavdelingen? Bedriften foretar en komplett grensesnitt-analyse for å endre på designet ved kassen, og reduserer grensen for fri frakt. Med nytt design og mer fri frakt opplever bedriften at trenden dessverre vedvarer.

Det beslutningstagerne og de andre avdelingene i bedriften var uvitende om var at nettsiden for handlekurven og betalingssystemet brukte over 20 sekunder på å laste inn for kunder som sitter på et eldre mobilnett, på grunn av lite optimalisert objekt på nettsiden. Et IT- overvåkningsverktøy som kjører og går i IT-avdelingen har plukket opp all den nødvendige informasjonen for å komme til denne konklusjonen, men dataen ble liggende i et lite brukt system som ikke ble delt med noen utenfor IT-avdelingen. Verdien denne innsikten kunne ha gitt bedriften er helt vesentlig. De kunne ha spart massevis av tid og ressurser på å ikke utforske gale antagelser, og de kunne ha utbedret feilen og stoppet trenden.

Ut av siloene

I lang tid har organisasjoner vært preget av å arbeide i siloer, hvor innsikt og kommunikasjon som er nødvendig for å ta de riktige avgjørelsene ikke flyter bra nok mellom avdelinger. I de siste årene har det derimot søkelyset vært rettet mot å ikke arbeide i siloer, og mange bedrifter har gjort en god jobb med å få avdelinger til å snakke sammen. Selv om det nå er god kommunikasjon mellom f.eks. markedsavdelingen, salgsavdeling og kundesenteret, opererer ofte den IT-operasjonelle siden av bedriften fortsatt i en silo. Dette til tross for at problemer på nettsiden, på produktet eller andre IT-styrte prosesser kan ha en stor innvirkning på bedriftens tjenester og kunder. 

IT-overvåkningsverktøy?

I det bedrifter går igjennom den digitale transformasjonen vil mengden brukere av bedriftens IT-applikasjoner og nettsider fortsette å øke, og hver bruker vil ha sin egen unike brukeropplevelse. Dagens verktøy for å måle brukeropplevelser er gode på å identifisere hvor en bruker faller fra, men gir lite innsikt i hvorfor.

IT- overvåkningsverktøy samler informasjon om brukeres oppførsel og opplevelser ved bruk av nettsider eller andre applikasjoner, og måler ytelse, feilsituasjoner med mer i selve systemene. Disse verktøyene er laget for å sikre stabil IT-drift og informasjonen kan presenteres i dashboard eller rapporter designet for personer med betydelig teknisk kompetanse. IT er i dag en viktig bærer for produksjon eller salg av tjenester og produkter i de fleste organisasjoner for produksjon eller salg av tjenester eller produkter, og de fleste IT-organisasjoner har innført en eller annen form for IT-overvåking.

Revolusjonerende ny innsikt

Beslutningstagere ønsker å vite at valgene de tar knyttet til sine IT-løsninger gir verdi. De er også avhengige av å følge opp feilsituasjoner, gjøre forbedringer og hindre at deres egne kunder eller ansatte blir misfornøyde eller ikke kjøper produkter.

Vi i BRIVO har et ønske om å forene den IT-operasjonelle siden av bedrifter med beslutningstagere. Ved å ta i bruk IT-overvåkningsverktøy og kombinere de med andre kilder til data og innsikt kan vi presentere bedriftene med et helhetlig bilde av deres ytelse. Dette vil føre til at bedriftene får ny innsikt i faktisk brukeropplevelse som igjen gir bedriftene nye strategiske fordeler.

Ved å inkludere data fra IT-overvåkningsverktøy vil vi kunne gi systemutviklerne bredere informasjon slik at de kan avdekke hvorfor brukere opplever problemer der de gjør. Både om årsaken er teknisk, eller om det er dårlig brukervennlighet. Vi vil kunne gi bedriftene mulighet til å dykke ned i hver enkelt brukers opplevelse ved behov.

Videre ønsker vi ikke bare å gi bedrifter tilgang til denne dataen, men å levere selve innsikten, forslag til handlinger og prediksjoner av fremtidige hendelser. Dette kan vi oppnå ved å bruke analytiske metoder, maskinlæring og kunstig intelligens. Vi skal levere en forståelig kunstig intelligens, som ikke skal være en mystisk enhet som kun ekspertene skal forstå, som alle i bedriften skal kunne forstå og stole på. Prosessen med å hente data, analysere den og presentere løsninger skal automatiseres så bedriftens effektivitet kan økes og kostnader bespares. Ved bruk av historiske data predikeres hva som mest sannsynlig kommer til å skje i nærmeste fremtiden så bedriften får anledning til å planlegge riktig. 

Veien videre

Det hypotetiske scenarioet i første del er ikke unikt, og utfordringene en kan oppleve er mange. Løsningen presentert over er en idé vi kontinuerlig arbeider med og utvikler videre.  Vi er hele tiden åpne for samarbeid med aktuelle partnere og bedrifter.

Om dere vil benytte dere av mulighetene som ligger i IT-operasjonell data, og kunne tenke dere å ha en dialog for å diskutere på å utvikle prosjektet videre eller teste ut en pilot så ikke nøl med å ta kontakt.

Hold ellers et øye på vår nettside for å høre mer om denne idéen eller om spennende andre muligheter i fremtiden.