VÅR VERKTØYKASSE

Våre mennesker er vårt aller viktigste verktøy. Høy faglig kompetanse, variert arbeidsbakgrunn, iver og pågangsmot er noe av det du kan forvente i møte med BRIVO.

Roy Magne Kjøren

Managing Partner & Senior Advisor


Roy har lang erfaring som prosjekt- og programleder i større virksomheter innenfor offentlig og privat sektor. Roy er utdannet sivilingeniør og har sin profesjonelle bakgrunn som teknologidirektør i Accenture og programdirektør i Visma. Roy har erfaring fra sentrale linjelederroller, både som management for hire og innenfor egen organisasjon.

Thor Are Helge

Senior Advisor & Partner


Thor Are har lang og bred erfaring som en nytenkende rådgiver innen organisasjoner som bruker data til å drive beslutninger. Hans erfaring strekker seg fra modellering av virksomhetsarkitektur, via virksomhetssøk til maskinlæring/AI. Han har hatt suksess gjennom å være en pådriver for bruk av ny teknologi samt å bruke eksisterende teknologi til å løse problemer på nye måter.

Kim Falla

Advisor


Kim jobber i grensesnittet mellom teknologi og forretning, med en bakgrunn innen strategi og ledelse. Før han ble en del av BRIVO teamet jobbet Kim innenfor Cloud Infrastructure i Sopra Steria med ulike cloud plattformer som Microsoft Azure og Amazon Web Services. Han har også ledet flere prosjekter innen finansiell styring av infrastruktur plattformer. Kim er Certified Scrum Master og er sertifisert innen ITIL og PRINCE2.

Amir Hammami-Gulliksen

Advisor


Amir hjelper våre kunder med data extraction og data analytics. Han har en bakgrunn som data scientist og har tidligere jobbet for selskaper som Canal Digital og Epinion. En av hans sterkeste kvaliteter er analyse av større mengder data for å veilede kunder innen ulike områder som salg, markedsføring og produkt utvikling.

Akaki Jobava

Advisor


Akaki har over 12 års erfaring innen deltakelse og ledelse av IT infrastruktur prosjekter både i privat og offentlig sektor. Han har tidligere jobbet som cloud consultant i Accenture, og har med det erfaring i et bredt spekter av teknologier og verktøy. Han er Amazon Web Service Solutions Architect, i tillegg til å ha PRINCE2 og ITIL v3 foundation sertifisering.

Celia Wang

Advisor


Celia hjelper våre kunder med innhente av data og digital analyse. Hun har 7 års erfaring med å spore og bruke data for å forstå kundeadferd og veilede datadrevne løsninger for netthandel, digital markedsføring, selvbetjening og digital produktutvikling. I BRIVO driver Celia databasert produktutvikling for å forbedre dataverdien for våre kunder.