top of page

BankID - Transisjon av kjerneinfrastruktur og etablering av katastrofeløsning

BRIVO bistod i transisjonsprosjektet hvor det var behov for å bytte BankIDs kjerneinfrastruktur for å kunne øke kapasitet, samt etablering av Katastrofeløsning, i tråd med BankIDs krav til sikker infrastruktur.

Prosjektet i tall

4.3

Millioner brukere av BankID

966

millioner innlogginger årlig (2022)

37.9

% bruker BankID daglig

BankID brukes i dag av alle landets banker, det offentlige og av stadig flere private virksomheter i ulike bransjer. De norske bankene har utviklet BankID i samarbeid, og det er landets banker som gjør kundekontrollen og gir ut BankID til personkunder. BankID BankAxept AS drifter og utvikler tjenesten og selger BankID til norske bedrifter via et forhandlerapparat.

Utfordring

BankID kjerneinfrastruktur ble i 2021 flyttet og modernisert for å kunne øke kapasitet og sikre stabilitet. Det var behov for å kontrollere restleveransen fra denne transisjonen inkludert etablering av en Katastrofeløsning i tråd med BankIDs krav til sikker infrastruktur.

BankID er en kritisk tjeneste for elektronisk legitimasjon i Norge og nedetid har store konsekvenser brukere og offentlig og private virksomheter.

BankID hadde behov for en strukturert og transparent oppfølging av gjenstående leveranser for å komme i havn med transisjonen.

Løsning

BRIVO bistod med en senior prosjektleder for å definere gjenstående, få aksept for scope og etablere en governance sammen med BankID ledelse og leverandør for oppfølging og rapportering.

Et godt definert scope og en god struktur for rapportering ble avgjørende for å få kontroll og sikre riktig prioritering.

Resultat

Leveransene ble identifisert og prioritert mot andre pågående operative initiativ, og status på kontraktoppnåelse ble etablert og rapportert.

Katastrofeløsningen - som den mest sentrale leveransen – ble implementert og levert. Andre viktige leveranser ble satt drift og kontrakten lukket.

bottom of page