top of page

BankID - Utfasing av BankID på mobil

BRIVO stilte med flere ressurser, deriblant rådgiver, prosjektleder, og teknisk prosjektledelse i prosjektet for utfasing av BankID på mobil hos BankID/Vipps.

Prosjektet i tall

2.2

Millioner brukere i scope

966

millioner innlogginger årlig (2022)

100

banker involvert

BankID brukes i dag av alle landets banker, det offentlige og av stadig flere private virksomheter i ulike bransjer. De norske bankene har utviklet BankID i samarbeid, og det er landets banker som gjør kundekontrollen og gir ut BankID til personkunder. BankID BankAxept AS drifter og utvikler tjenesten og selger BankID til norske bedrifter via et forhandlerapparat.

Utfordring

En av de mest brukte eID-tjenester i Norge skal avvikles og erstattes med App. BankID på mobil ble utviklet og lansert 2009 og har etablert seg som den mest populære tjenesten for bruk av BankID. BankID på mobil er basert på eldre teknologi og skal fases ut for å tilby brukerne en mer moderne opplevelse.

En suksessfull overgang til BankID App er derfor et strategisk mål for BankID og bankene, og utfordringen er å få 2 millioner aktive brukere på BankID på mobil over på ny teknologi og ny brukeropplevelse.

Løsning

Det ble i samarbeid med bank, mobiloperatører og eiere avklart at den mest hensiktsmessige måten å sikre målet om utfasing er å stoppe fornyelser av sertifikater for BankID på mobil.

Det ble etablert en plan med hver enkelt utsteder (bank) om nødvendig fornyelser av eksisterende sertifikater og prosess for stopp av videre fornyelser slik at samtlige brukere etter hvert mister tilgang til tjenesten.

Det ble derfor viktig å koordinere markedskommunikasjon, utvikling av tekniske kapabiliteter (BankID App) og kommunikasjon og forankring mot banker og BankID’s ledelse.

Resultat

BRIVO stilte med teknisk rådgiver og prosjektleder for gjennomføringen.

Det ble utviklet rapportering på sentrale målepunkter og måloppnåelse på tvers av teknologi, salg og markedskommunikasjon som ble rapportert til ledelsen for oppfølging og aksjoner.

Teknisk rådgiver bistod i gjennomføringen av sertifikatfornyelser og analyser, samt feilretting.

Det er oppnådd forståelse i den norske befolkning at BankID på mobil skal avvikles i 2024 og at man vil kunne oppleve å miste denne tjenesten fortløpende som del av avviklingen. Status per sommeren 2023 er at avviklingen ligger foran prognosene, og ingen kritiske utfordringer har oppstått så langt.

bottom of page