top of page

Sykehuspartner - Migrering fra Windows 7 til Windows 10

En av våre Seniorressurser innen prosjektledelse, Akaki Jobava, har i sitt siste prosjekt vært utleid som delprosjektleder og Release manager hos Sykehuspartner.

Prosjektet i tall

2000

Klienter i scope

50

Prosjektdeltagere

1

Ressurs fra BRIVO

Sykehuspartner er Helse Sør-Øst sin teknologi- og tjenestetilbyder, og Nordens største tjenesteleverandør innen helse-IKT. Sykehuspartner leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 81 000 brukere. Sykehuspartner hadde behov for en erfaren release manager for å bistå i utrullingen av nye klienter og oppgraderingen av dem, noe BRIVO kunne stille med. BRIVOs tekniske prosjektleder, Akaki Jobava ble valgt til rollen og han startet hos Sykehuspartner høsten 2022.

Utfordring


Microsoft skulle avvikle support for Windows 7 PC-er i januar 2023. Av alle berørte klienter ble det estimert at ca 2000 enheter var koblet til medisinkteknisk og byggteknisk utstyr. De påvirkede klientene risikerte å bli stående uten kritisk viktige sikkerhetsoppdateringer og dermed utgjøre en stor risiko med tanke på informasjonssikkerhet og stabil drift på helseforetak i Helse Sør-Øst. Disse klientene anses å være de mest kompliserte mht. teknisk oppsett, men også de mest kritiske med tanke på pasientbehandling og sykehusdrift.


I ytterste konsekvens kan driftsforstyrrelser og nedetid på dette utstyret utgjøre en fare for liv og helse.


En av utfordringen med disse klientene er kompleksiteten relatert til oppgradering og testing da hver enkelt klient er unik, med mange ulike leverandører og interessenter per klient.

Løsning


Windows 10 Fase 3 prosjektet ble etablert for å oppgradere de overnevnte klientene til Windows 10.


Prosjektet besto av ca. 60 fast allokerte ressurser og var organisert i delprosjekter for hvert helseforetak i Helse Sør-Øst.


- Det var både utfordrende og morsomt å jobbe med denne typen utrulling av klienter, veldig forskjellige fra vanlig brukerklienter, sier Akaki om prosjektet. Han startet i rollen som release manager med ansvar for koordinering av alle utrullinger i produksjonsmiljøet, men fikk etter hvert utvidet ansvar som delprosjektleder når behovet meldte seg og fikk dermed overordnet ansvar for gjennomføring av delprosjektet for Oslo Universitetssykehus, et av prosjektets største helseforetak. Han fulgte opp et tverrfaglig prosjektteam og holdt i dialoger og aktiviteter på tvers av interne og eksterne aktører. Akaki rapporterte status og risiko til prosjekt- og programledelse, samt mottak hos kunden.


-  Som både delprosjektleder og release manager har det vært mange baller i luften samtidig, men jeg trives å jobbe i et miljø med høy fart og spennende utfordringer. Det har vært et veldig morsomt prosjekt å være en del av.

Resultat

Alle klienter i scope ble i tur og orden oppgradert til Windows 10 i henhold til kundens definerte testprosess og utrullingsregime, noe Akaki var delaktig i å utvikle som release manager.

- Akaki har gjort en kjempejobb for oss, først som release manager og deretter som delprosjektleder. Han har navigert seg gjennom et komplekst landskap og løst alle hindringer som har oppstått underveis. Vi i Sykehuspartner er veldig fornøyd med å ha hatt han som innleid hos oss. (Hypotetisk sitat)

Resultatet av prosjektet bidro til å eliminere en betydelig sikkerhetsrisiko for Sykehuspartner og Helse Sør-øst, og prosjektet ble definert som en suksess.

bottom of page